publicitātes foto lejupielādēt šeit

Gvido Princis ir pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors un Rīgas pilsētas arhitekts. Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir pašvaldības institūcija, kas atbild par pilsētas arhitektūras attīstības estētisko kvalitāti. Rīgas pilsētas arhitekta pienākums ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pārraudzībā un uzturot pastāvīgu, atklātu un profesionālu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgām iecerēm un projektiem, kā arī iepazīstināt citu valstu un pilsētu sabiedrību ar labākajiem Rīgas arhitektūras risinājumiem. Rīgas pilsētas arhitektam ir neaizvietojama loma pašvaldības darba pilnveidošanā, arhitektūras un pilsētvides kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanā un attīstībā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā.

G.Princim (dzim. 1972. gadā) ir vairāk nekā 10 gadu pieredze pašvaldības struktūrvienību darba organizēšanā un vadībā. Darbu kā Rīgas pilsētas arhitekts un Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors G. Princis uzsāka 2012. gadā, šim amatam viņš tika izvēlēts personāla atlases konkursa kārtībā. Pirms tam laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam viņš strādājis gan kā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora, gan kā direktora vietnieka pienākumu izpildītājs. No 2006. līdz 2008.g. G.Princis bijis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs – direktora vietnieks pilsētas plānošanas jautājumos. Strādājot Pilsētas attīstības departamentā, G.Princis ieguvis pieredzi departamenta administratīvajā vadībā un kontrolē, departamenta funkcionālajā reorganizācijā, korupcijas risku vadībā, starptautiskajā sadarbībā un sadarbībā ar departamenta darbību kontrolējošajām institūcijām, būvniecības procesa tiesiskuma kontrolē, ārējā finansējuma piesaistē, publiskās un privātās partnerības projektu administratīvajā vadībā, stratēģisko projektu īstenošanas kontrolē, kā arī komunikācijā un sabiedrības iesaistē pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

2002. gadā G. Princis absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti un ieguvis arhitekta diplomu.

Pilnvaru termiņš: 20.05.2022.