Lai sekmētu Aģentūras mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildi, Aģentūra aizvien attīsta attiecības un aktīvi sadarbojas ar dažādām arhitektūras procesā un kvalitatīvas pilsētvides attīstībā iesaistītajām pusēm. Aģentūras klientu un sadarbības partneru loks aizvien pieaug, tāpēc jaunu klientu un sadarbības partneru apzināšana, sadarbības pilnveidošana ar esošajiem klientiem un partneriem, meklējot un attīstot aizvien jaunus sadarbības veidus, tiek uzskatīta par nozīmīgu Aģentūras darbības principu, kas tiek izmantots visos Aģentūras darbības virzienos.

Aģentūras klienti, kas izmanto Aģentūras sniegtos pakalpojumus, ir:

 • Rīgas pašvaldības iestādes un struktūrvienības:
  • Rīgas pilsētas būvvalde;
  • Attīstības departaments;
  • Rīgas Pieminekļu aģentūra;
  • Īpašumu departaments;
  • Satiksmes departaments;
  • Enerģētikas aģentūra;
 • Arhitekti, būvinženieri un projektu attīstītāji: uzņēmumi un privātpersonas;
 • Valsts iestādes:
  • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
  • Nekustamo īpašumu aģentūra;
 • Ministrijas:
  • Kultūras ministrija;
  • Ekonomikas ministrija;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
  • Satiksmes ministrija;
 • Sabiedriskas interešu grupas un personas, kas iestājas par konkrētu ar arhitektūru saistītu jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā;
 • Latvijas Profesionālo gidu asociācijas.

Aģentūras sadarbības partneri, ar kuriem kopā tiek īstenoti vairāki esošie un attīstīti jauni projekti un pakalpojumi, ir:

 • Arhitektūras un radniecīgo nozaru nevalstiskās organizācijas:
  • Latvijas Arhitektu savienība;
  • Latvijas Būvinženieru savienība;
  • Latvijas Ilgstpējīgas būvniecības padome;
  • Latvijas Ainavu arhitektu biedrība un citas organizācijas, kas iesaistītas Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas darbā.
 • Latvijas augstskolas:
  • Rīgas Tehniskā Universitāte;
  • Latvijas Mākslas Akadēmija;
  • Latvijas Universitāte;
  • Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Attīstības augstskola;
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
  • Rīgas Stradiņa Universitāte.
 • Latvijas Zinātņu akadēmija;
 • Baltijas jūras reģiona valstu galvaspilsētu un Latvijas lielo pilsētu
  arhitektu dienesti;
 • Individuāli arhitektūras pētnieki un pētnieku grupas;
 • Uzņēmēji un uzņēmumi, kas sekmē Aģentūras projektu īstenošanu;
 • Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex