Notiks diskusija par ūdensceļa atjaunošanu starp Bolderāju, Vecmīlgrāvi un pilsētas centru

RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJA OTRĀ SARUNU KĀRTA PASAŽIERU KUĢU SATIKSMES KĀ SABIEDRISKĀ TRANSPORTA ATJAUNOŠANA RĪGĀ
š.g. 19. jūnijā, plkst. 13:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 60A-21

Aizvadītā gada 12. jūnijā Rīgas pilsētas arhitekta birojs (RPAB) aizsāka publisku diskusiju par iespējām atjaunot pasažieru kuģu satiksmi kā dabisku Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sastāvdaļu. Kopš sarunas aizvadīts teju gads, un pa šo laiku temats saņēmis gan pilsētnieku un mediju, gan pilsētu plānojošo profesionāļu un atbildīgo iestāžu uzmanību. Vienlaikus tēmas pieteikums ir aktivizējis privātā sektora pārstāvju un dažādu nozaru entuziastu aktīvu rīcību, lai izskanējušo ideju padarītu par realitāti – radīts projekts un sākti būvēt īpaši Rīgas apstākļiem piemēroti pasažieru prāmji, apspriestas privātas iniciatīvas pieturvietu (piestātņu) izveidei utt.

Pilsētai un valstij ir virkne sabiedrisku un organizatorisku jautājumu, ko risināt, lai uzsāktais process notiktu koordinēti un atbilstoši sabiedrības interesēm un neliktu šķēršļus uzsāktajam.

Sarunā galveno uzmanību pievērsīsim jautājumiem par piestātņu un infrastruktūras izbūvi, apsaimniekošanu, ūdensceļu uzkopšanu un darbu prioritātēm, ūdens satiksmes organizēšanu un plānošanu pilsētā u.c. jautājumiem.

Pārrunājamās tēmas:

1. Pasažieru kuģu satiksmei nepieciešamā infrastruktūra

A. Piestātnes

 • Esošās un plānotās civilā ūdenstransporta piestātnes Rīgā. Vai nepieciešamo piestātņu novietojumu iespējams veidot, ciešāk iesaistot kuģotājus? Esošās vajadzības un to sasaiste ar pilsētas attīstības dokumentiem;
 • Jaunu piestātņu izbūve (uzstādīšana) un uzturēšana no publiskiem līdzekļiem;
 • Privāti veidotas publiskas piestātnes – kā dalīt atbildību par vides labiekārtošanu un sabiedriskas pieejamības nodrošināšanu. Piestātņu izveides prasības privāti attīstāmu projektu publiskās ārtelpas risinājumos ūdensmalās;
 • Pilsētas universālā dizaina risinājumu standarta nepieciešamība Rīgas kopējā tēla un sabiedriskās drošības veidošanai.

B. Ūdensceļi

 • Ūdensceļu infrastruktūras sakārtošana un uzturēšana (padziļināšana, krastu nostiprināšana u.c. darbi ārpus ostas teritorijas);
 • Darbu plānošana un prioritāšu noteikšana, iesaistot privātos kuģu transporta operatorus.

2. Ūdens satiksmes plānošana un organizēšana Rīgā

 • Ātruma ierobežojumi publiskajos ūdeņos (ārpus ostas akvatorija un ostā).

3. Prāmju satiksmes piesaiste sabiedriskā transporta sistēmai

 • Biļešu unifikācijas iespējas;
 • Sabiedriskā transporta un kuģu satiksmes koordinēšana ērtākai transporta maiņai;
 • Sabiedrisku kuģu pārvadājumu publiskais iepirkums, piesaiste valsts transporta sistēmai.

 a

Zunda kanāla padziļināšana un ieteikumi ūdensceļu padziļināšanas procedūras organizēšanai pilsētā (ārpus ROP teritorijas).

RTU un SIA BIC sākotnējie izpētes dati ļauj prognozēt, ka nepieciešamie padziļināšanas darbi veicami apm. 150 m garumā, 6 m platumā veidojot kuģošanas ceļu ar 1,6 m lielu dziļumu. Sākotnējais pētījums ļauj izdarīt pieņēmumu, ka nepieciešamie grunts izsmelšanas darbi lēšami līdz 2000 m3 apjomam.

image001

Prāmju satiksmes piesaiste RĪGAS pilsētas sabiedriskā transporta sistēmai

Pasažieru pārvadājumi ar kuģīti ir bijis pirmais organizētais pilsētas sabiedriskais transports Rīgā. Pagājušā gadsimta astoņdesmitos gados savu darbību pārtrauca pēdējais regulārais prāmju kustības maršruts.

 • Kāda ir procedūra jauna transporta veida – prāmju satiksmes - ieviešanai Rīgas sabiedriskā transporta tīklā?
 • Biļešu unifikācijas iespējas piesaistot pārvadājumus e-talona sistēmai;
 • Sabiedriskā transporta un kuģu satiksmes koordinēšana ērtākai transporta veida maiņai – multi-modāli transporta punkti pārkāpšanai no kuģa citā sabiedriskā transporta veidā;
 • Sabiedrisku kuģu pārvadājumu publiskais iepirkums, piesaiste valsts / pašvaldības pasažieru pārvadājumu sistēmai un citas iespējas pilsētai un valstij piedalīties pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai uz ūdens;
 • Kura institūcija ir visatbilstošākā šī jautājuma turpmākai izpētei un ieviešanai dzīvē?

Kuģošanas ātruma palielināšana

Nepieciešama ROP ekspertīze sabiedriskā ūdens transporta kustības ātruma ierobežojuma palielināšanai līdz 12 mezgliem tagadējo 8 līdz 10 meglu ierobežojuma vietā. ROP iesaiste nepieciešama gan procedūras organizēšanai, gan izmaiņu nepieciešamības izvērtēšanai:

 • Ātruma ierobežojumi ROP akvatorijā – vai ROP var rast risinājumu ātruma palielināšanai zonā, kur pasažieru satiksmes prāmīšu ceļi mijas ar kuģu satiksmi?
 • Ātruma ierobežojumi pilsētas ūdeņos à Kāda procedūra veicama ātruma ierobežojumu maiņai? Vai iespējams iesaistīt LR Satiksmes ministriju Ministru kabineta noteikumu maiņai? Vai izmaiņas iespējamas ar domes saistošajiem noteikumiem? Kurš spēj izvērtēt, kurās vietās un pie kādiem nosacījumiem ir ierobežojams pasažieru satiksmes kuģīšu ātrums? Vai iespējama sadarbība ar CSDD?
 • Kura institūcija ir visatbilstošākā šī jautājuma turpmākai izpētei un ieviešanai dzīvē?

 

Uzņēmēja projektētais prāmis

Tehniskie dati:

 • Ietilpība: 130 pasažieri, 48 velosipēdu novietnes, 2 personu komanda;
 • Dzinējs: Elektriskais vai dīzeļdzinējs, maksimālais ātrums: 12 mezgli;
 • Telpiskie parametri: garums - 23,6 m, platums – 6 m, iegrime – 1 m, augstums virs ūdens – 1,9 m
 • Vairāk informācijas: http://bicaluminium.com/fleet/item/1
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex