Pētījumi un diskusijas 2015

08. Sep

2015. gada 7. septembrī RPA "Rīgas pilsētas arhitekta biroja" telpās notika pirmais pētījuma "Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" seminārs. Pētījuma sadarbības partneri prezentēja pētījuma tematisko sadaļu plānus un pirmos rezultātus. Par pētījumu drīzumā varēsiet uzzināt projekta vietnē www.rigasklimats.lv. Šajā rakstā publicēta pētījuma sociālās un telpiskās daļas plāna prezentācija.

26. Mar

Nolūkā spert soli kopējas sabiedrības izpratnes veidošanā par plānotām nozīmīgām izmaiņām Rīgas telpiskajā attīstībā pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” no 2015.gada janvāra līdz martam tika izstrādāts analītisks pētījums par lokālplānojumu Skanstes apkaimei, kura pasūtītājs ir Rīgas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments) un autori – SIA „Nams” un SIA „Grupa 93”. Tas ir mērķtiecīgs aģentūras ieguldījums indivīdu kopuma veidošanā, kas kā atbildīgi un informēti aģenti aktīvi piedalās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanā un izlemšanā.

26. Okt

Arh. mag. Lindas Leitānes-Šmīdbergas prezentācijā aplukoti iemesli konkursu rīkošanai, reglamentācija un likumdošana, datubāze, un aptauja.

Prezentāciju var apskatīties šeit.

16. Nov

Pārskats par Tallinas Arhitektūras biennāles (2015. gada 9.septembris – 5. oktobris, SelfDriven City) pamatnostādnēm. Tallinas Arhitektūras biennāle ir vienīgais Baltijā arhitektūras un pilsētplānošanas

13.novembrī RPA "Rīgas pilsētas arhitekta biroja" telpās notika diskusija par Krišjāņa Barona ielas vides dizainu.

19. Nov

2015.gada 9.martā pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studentei Lindai Leitānei–Šmīdbergai pasūtīja daļēji publiskojamu pētījumu „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā. 1991–2013”. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Lindas promocijas darba „Arhitektūras konkursi Latvijā 1859–2013” iestrādnēm. Pētījumā apskatāmā teritorija ietver Rīgas pilsētu, atsevišķi izdalot UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu – Rīgas vēsturisko centru (turpmāk RVC).