Rīgas pilsētas attīstībā,  iedzīvotāju/lietotāju labsajūta ir svarīgākā par ekonomisku izdevīgumu.

Pro: plānojot un īstenojot Rīgas pilsētas attīstību, iedzīvotāju un lietotāju labsajūta ir galvenais attīstības mērķis, ko ekonomiskā izdevīguma sasniegšana nevar garantēt.

Contra: Rīgas pilsētas attīstībā galvenais ir katras ieceres ekonomiskais pamatojums, jo pilsētas ekonomikas stāvoklis ir pamats iedzīvotāju labklājībai. Ekonomiskais izdevīgums sniedz drošību un citus labumus sabiedrībai.

In urban development process, wellbeing of citizens/users is more important than economic profits.

Pro: wellbeing of the inhabitants/users is the aim of the urban development, economic profits alone cannot deliver this.

Contra: Economic profits of the development projects is the most important aspect, because economic feasibility is the precondition for the wellbeing of  the population. Economic profits provide security

 
Pilsētai ir nepieciešama «trešo vietu» stratēģija

Pro:Tikai plānojot un ieviešot «trešo vietu» stratēģiju, ir iespējams rādīt mājīgu pilsētvidi visiem Rīgas iedzīvotājiem

Contra: Trešās vietas pēc būtības nevar paredzēt kāda projektā vai stratēģijā, tas veidojās spontāni un ir atkarīgas no  konkrētu cilvēku iniciatīvas

City of Riga should create and implement a strategy for the «third places»

Pro: Without planning and implementation of «third places» strategy for the public space, it is not possible to create cozy urban environment for all residents in Riga

Contra: «Third Places» are impossible to create artificially by planning or strategy, these emerge spontaneously and are based on specific initiatives of specific people

 
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex