Faktu lapas

Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Autore: Daina Lāce
Fotogrāfs: Aivars Siliņš
Redaktore: Zanda Redberga
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca
Atbalstītājs: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
Izpildītāji: dizaineru birojs «H2E», poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»
Tirāža: 1000 eksemplāru latviešu valodā + 1000 eksemplāru angļu valodā
Vieta: Rīga
Laiks: 2011. gads

Faktu lapas interesenti var saņemt Rīgas pašvaldības aģentūrā «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni (+371) 67105941.

Teksts: Jānis Krastiņš
Redakcija: Zanda Redberga
Tulkojums: Inta Liepiņa
Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, Andris Tone, Aigars Altenbergs
Dizains: Miķelis Baštiks

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte un birojs «Sintija Vaivade_Arhitekte»
Izpildītāji: dizaina birojs «Asketic» un poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»
Tirāža: 1500 ekspemplāru latviešu valodā + 1500 eksemplāru angļu valodā
Vieta: Rīga
Laiks: 2010. gads