ZINĀTNISKĀS KONFERENCES

LU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2016. gadā no 2.līdz 4.februārim projekta "Klimata ietekmes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" pētnieki ar ziņojumiem piedalījās Latvijas Universitātes 74.zinātniskajā konferencē, kas norisinājās februāra un marta mēnešos. Ņemot vērā projekta "Klimata ietekmes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" ietvaros realizētā pētījuma progresu dažādās sekcijā piedalījās 4 projekta pētnieki:
 
2.02.2016.
Sekcijas sēdē "Klimats un ūdeņi" piedalījās:
3.02.2016.
Sekcijas sēdē "Cilvēka ģeogrāfija" piedalījās:
4.02.2016.
Sekcijas sēdē "Telpiskā plānošana un attīstība" piedalījās:

 

RSU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2016. gada 7. un 18. martā norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā konference, kurā astoņās sekcijās 799 pētnieki no dažādām valstīm prezentēja 353 referātus. Ņemot vērā projekta "Klimata ietekmes, pielāgošanās klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā" ietvaros realizētā pētījuma progresu, dažādās sekcijā piedalījās 4 projekta pētnieki:
 
17.03.2016.
Sekcijas sēdē "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte" ar tēžu prezentāciju piedalījās:
 
18.03.2016.
Sekcijas sēdē "Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē - Ekonomika. Socioloģija. Sabiedrības veselība" ar tēžu prezentāciju piedalījās:

 

CITAS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

 

PUBLIKĀCIJAS INTERNETĀ