SEMINĀRI

“Rīgas mikroklimats: adaptācijas stratēģijas konteksts un ietekme uz dzīves vides kvalitāti”

2016.gada 11.martā Rīgas pilsētas arhitekta biroja telpās notika seminārs “Rīgas mikroklimats: adaptācijas stratēģijas konteksts un ietekme uz dzīves vides kvalitāti”.

Seminārs tika organizēts EEZ līdzfinansēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (“Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)” ietvaros.
RPAB semināra dienas kārtība.

 

“Pilsētvides veselības kvalitāte klimata pārmaiņu ietekmē”

2016. gada 1.decembrī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26 a (136.telpa) norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) ietvaros rīkotais seminārs “Pilsētvides veselības kvalitāte klimata pārmaiņu ietekmē”.

Semināra ietvaros projekta pētnieki sniedza prezentācijas un piedalījās diskusijās par tādiem jautājumiem, kā gaisa piesārņojums, troksnis, un pilsētvides kvalitāte tos akcentējot no klimata pārmaiņu aspekta. Prezentācijas sniedza institūta direktors profesors Ivars Vanadziņš, projekta pētnieki Toms Bricis, Linda Skreitule un Arvis Kokins, kā arī RSU studentes Anželika Konnova un Anna Bukina.

Semināra mērķis bija prezentēt Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta projekta pirmās daļas mērījumu rezultātus un akcentēt mērāmo faktoru ietekmi uz iedzīvotāju veselību.
Ziņojums par RSU semināru.
RSU maģistra studentu analīze.