25. Apr

Ņemot vērā pētījuma un projekta specifiku, kvartālu izvēle tika vadīta pēc trīs galveniem kritērijiem: 1–sociālai un telpiskai daļai svarīgākais izvēles kritērijs ir kvartālu morfoloģiska uzbūve un šī uzbūve ir saistīta ar kvartāla uzbūves periodu; 2–tehniskai daļai bija svarīgi izvēlēties kvartālus kuros ir “pārstāvēti” izplatītākas dzīvokļu namu kvartālu sērijas, 3–sabiedrības veselības daļai svarīgi bija izvēlēties kvartālus dažādajās pilsētas daļās, tādā veidā saprotot kurās daļas iedzīvotāju veselību ietekme pilsētvides kvalitāte un kāds ir šīs ietekmes raksturs.

21. Apr

Projekta ietvaros tika veikti zinātniski pētījumi, kur tika ietvertas četras daļas - Tehniskā, Vides, Sociālā un Telpiskā, kā arī Sociālekonomiskie aprēķini.

18. Apr

2016.gada martā un aprīlī Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” veica socioloģisko aptauju ar mērķi apzināt dzīvokļu īpašnieku un īrnieku sapratni par savas dzīvesvietas iespējām pielāgoties klimata pārmaiņām. 

18. Mar

Projekta ietvaros tika organizēti semināri par Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrprajonu ilgtspējīgu attīstību, kuri bija publiski pieejami jebkurai ieinteresētajai personai. 

18. Mar

Lai dalītos ar realizētā pētījuma progresu, pētnieki ar ziņojumiem piedalījās Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un EcoBalt2016 (Igaunija) zinātniskajās konferencēs, kā arī tika publicēts zinātniskais raksts žurnālā BREEM.

19. Feb

Fokusa grupu mērķis ir eksploratīvi izpētīt iespējamo Rīgas dzīvokļu namu kvartālu pilsētvides pielāgošanos stratēģiju klimata pārmaiņām.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex