biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāve Vita Rauhvargere,

biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāve Mārīte Brūze,

biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāvis Ingurds Lazdiņš,

biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāvis Kaspars Avotiņš,

biedrības „Ilgtspējīgas būvniecības padome” pārstāve Zane Sauka,

biedrības „Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāvis Viesturs Briedis,

biedrības „Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāvis Aldis Grasmanis,

biedrības „Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāvis Ilmārs Leikums,

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas locekle (biedrības „Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība” pārstāve) Ilze Rukšāne,

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas locekle (biedrības „Urban Institute” pārstāve) Helēna Gūtmane,

eksperts sadarbībai ar Aģentūru skates dalībnieku reģistra veidošanā - Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs Viesturs Brūzis.