2019. gada balvu Rīgas arhitektūrā saņem daudzdzīvokļu ēka Kuģu ielā 28

Pirmdien, 7. oktobrī, Pasaules arhitektūras dienā jau četrpadsmito reizi pasniegta Gada balva Rīgas arhitektūrā. Šogad tā “Par līdzsvaru starp privāto un publisko ārtelpu ekskluzīvā un inovatīvā mājokļu projektā” piešķirta daudzdzīvokļu ēkai Kuģu ielā 28 un tās autoriem: Ventim Didrihsonam, Kasparam Laugam, Ivo Kalvelim, Līvai Bankai,  Alisei Jēkabsonei, projekta vadītājam Andrim Gudiņam, ainavu arhitektiem Helēnai Gūtmanei, Mārim Bušam un ainavu tehniķe Rutai Tobiesai. Papildus gada balvai, Rīgas pilsētas arhitekta birojs piešķīra 10 atzinības par izcilību atsevišķu objektu arhitektūrā.

“Šogad balvas pretendentu – finālistu – vidū tradicionāli ir industriāli un pilsētvides objekti ar būtisku pienesumu plašākai pilsētvides kvalitātei un arī augstvērtīgi projekti, kuru pasūtītāju un autoru kopējie centieni saglabā, atjauno un papildina Rīgas arhitektūras mantojumu. Tomēr šogad dominē dzīvokļu tematika – tiek piedāvāta virkne kvalitatīvu un arhitektoniski interesantu projektu rīdziniekiem ar dažādām vēlmēm un pirktspēju dažādās pilsētas teritorijās un apkaimēs. Labākie mājokļu piemēri apliecina, ka nav nepiemērotu vietu, un projekta arhitektūras kvalitāti nosaka tikai autoru profesionalitāte konkrētajā kontekstā piedāvāt ko vairāk kā cenas “eiro par kvadrātmetru” attiecību. Redzams, ka Rīgas mājokļu jomas sakārtošanas un attīstības projektu tirgū ir milzīgs pilsētvides kvalitātes, sabiedrības veselības un ekonomikas potenciāls. Līdz ar to piešķirot Gada balvu daudzdzīvokļu ēkai – arhitektoniski interesantai, protams, gana ekskluzīvai, bet vienlaikus tādai, kas spēj saglabāt līdzsvaru starp privāto un publisko ārtelpu, vēlētos uzteikt ne tikai konkrētā projekta autorus, bet arī kolēģus un pasūtītājus, kuri pieliek vairāk pūles, lai mājokļu projekti būtu ar pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību gan to pirmajiem lietotājiem un kaimiņiem, gan arī nākotnes lietotājiem vēl vairākās paaudzēs,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Jāatzīmē arī sabiedrības aktīvā iesaiste pretendentu vērtēšanas procesā un tāpēc arī šogad jau tradicionāli tika pasniegta arī „Sabiedrības atzinība” būvei, ko pozitīvi novērtējuši visvairāk apmeklētāju Rīgas pilsētas arhitekta biroja Facebook vietnē. Šogad “Sabiedrības atzinību par Rīgas trauslākā mantojuma – koka ēkas – izglābšanu Torņkalna apbūvē” saņēma pasūtītājs SIA “RENAMS” par mazstāvu dzīvokļa ēkas Altonavas ielā 2 renovāciju.

Kā pēdējos gados ierasts, balvas pasniegšana simboliski notika iepriekšējā gadā par labāko atzītajā būvē “Grand Poet Hotel by Semarah” viesnīcā Raiņa bulvārī 5/6. Aizvadītajā gadā balva “Par paraugpiemēru vēsturisko ēku atjaunošanā un pārveidošanā, vairākus eklektisma stila īres namus Rīgas bulvāru ansamblī pārveidojot par laikmetīgu viesnīcu ar potenciālu publiski aktivizēt apkārtējo pilsētvidi” tika piešķirta tās autoriem: arhitektiem Jānim Nordem, Aijai Lismanei, Didzim Valciņam, Zanei Pastarei, Daigai Lēvaldei, autoruzraudzības vadītājam Oskaram Vēverim, arhitektam-tehniķim Atim Auziņam, interjera autoriem Jenny Ahlbäck un Rong Guang.

2019. gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītos objektus vērtē kompetenta žūrija: Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji Inese Aizstrauta un Ilmārs Leikums, biedrības “Zaļās mājas” pārstāvis Kristaps Ceplis, biedrības “Icomos Latvia” pārstāvis Jānis Lejnieks, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes pārstāvji Gints Miķelsons un Mārtiņš Žvīgurs, biedrības “Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija” pārstāvis Jānis Krastiņš, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Lolita Sarma, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji Renārs Putniņš, Edgars Bērziņš, Juris Skalbergs un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāve Evita Zavadska.

Skatē tika pārstāvētas būves no biroju ēku, daudzdzīvokļu ēku, izglītības iestāžu, ražošanas būvju, tirdzniecības ēku, transporta infrastruktūras, veselības aprūpes iestāžu, kā arī viesnīcu kategorijām. No vairāk nekā 700 aizvadītajā gadā ekspluatācijā nodotajiem būvobjektiem Rīgā balvas dalībnieku reģistrā tika iekļautas un tālākai izvērtēšanai izvirzītas 26 būves.

Balvai izvirzīto objektu izvērtēšana, žūrijas ekspertu komandai apmeklējot būves klātienes vizītēs, noritēja visas vasaras garumā. Kopā ar nozares ekspertiem tika meklēti un vērtēti labākie piemēri arhitektūras vērtību saglabāšanā, pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, vēršot uzmanību uz būvju energoefektivitāti, vides pieejamību un universālā dizaina principu ievērošanu, vērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos, īpaši rūpīgi arī koka arhitektūras jomā. Tāpat šogad īpaša uzmanība tika pievērsta objektu intelektuālajam un ekonomiskajam pienesumam ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas kontekstā. Jāatzīmē, ka arhitektūras darbu skatei, saskaņā ar nolikumu, varēja pieteikt tikai tos objektus, kas ekspluatācijā nodoti 2018. gadā.

Arhitektūras sasniegumu skati organizē pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem. Dalībniekus – būves un to autorus – skatei varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, valstiskās un nevalstiskās institūcijas un organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona.

Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, kopš 2006. gada tiek organizēta jaunāko objektu skate. Tās mērķis – rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to gan vairojot izpratni un līdzdalību, gan veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūras jomā.

Galveno godalgu iepriekšējos gados saņēmuši: „Tērbatas ielas brāļi” – divi biroju un veikalu nami Tērbatas un Lāčplēša ielas stūrī (arhitektu birojs „Kubs”, 2006.g.); VEF 1. un 1.a korpusu pārbūve (Arhitekta J.Pogas birojs, 2007.g.); „Ostas skatu” ēka Ķīpsalā (arhitektu birojs „Arhitektonika”, 2008.g.); dzīvojamais komplekss „Dienvidu pakavs II” Ziepniekkalnā (arhitektu birojs „Sarma & Norde”, 2009.g.), darījumu centrs „Rietumu Capital Centre” Vesetas ielā (uzņēmums „Zenico projekts”, 2010.g.), „DnB Nord bankas jaunbūve” Skanstes ielā (Audrius Ambrasa arhitektu birojs birojs, Lietuva, 2011.g.), „Rīgas biržas ēkas atjaunošana” Doma laukumā 6 (SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekte Liesma Markova, arhitektes palīdze Tatjana Toropova un arhitekte Aiga Rozentāle, 2012.g.); Latvijas Kultūras akadēmijas teātra māja „Zirgu pasts” (SIA „Arhitektu birojs KRASTS”, arhitekte Renāte Truševska, arhitektūras studente Liena Brasla un ainavu arhitekte Kristīne Dreija, 2013.g.), Rīgas Tehniskās universitātes Radošo industriju centrs (arhitekti Ģirts Valeinis, Jānis Prusaks, Kristīne Krakope, Signe Zihelmane, inženieris Artis Silmanovičs, 2014.g.), Latvijas Nacionālā bibliotēka (arhitekts Gunārs Birkerts, sadarbojoties ar arhitektiem Modri Ģelzi, Mārci Mežuli, Sandru Laganovsku, Daini Šmitu, 2015.g.), Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs Torņakalnā (arhitekti Vita Polkovņikova, Ina Kuļikovska, Kristaps Bautra, Dace Zariņa, Raivis Liepiņš, Madara Plāciņa, Alise Jēkabsone un ainavu arhitekte Ingūna Rozentāle, 2016.g.), “Pullman Riga Old Town” viesnīca Jēkaba ielā 24 (autori Mārtiņš Hermansons, Roberts Valdmanis, Olafs Ieviņš, Nora Saulespurēna, Kristaps Grundšteins, Aldis Blicsons un Toms Kokins, 2017.g.), “Grand Poet Hotel by Semarah viesnīca” (arhitekti Jānis Norde, Aija Lismane, Didzis Valciņš, Zane Pastare, Daiga Lēvalde, autoruzraudzības vadītājs Oskars Vēveris, arhitekts-tehniķis Atis Auziņš, interjers Jenny Ahlbäck un Rong Guan, 2018.g.).

Oktobra pirmā pirmdiena pēc Starptautiskās Arhitektu savienības iniciatīvas un iedibinātas ilggadējās tradīcijas visā pasaulē tiek atzīmēta kā Pasaules arhitektūras diena. Visā pasaulē, arī Rīgā, arhitektūras nozares profesionāļi to šogad atzīmē 7. oktobrī. Starptautiskās Arhitektu savienības padome kā šī gada Pasaules arhitektūras dienas tēmu ir izvēlējusies konceptu „Arhitektūra – mājoklis visiem”. Mājokļu pieejamība ir viens no Jaunās pilsētu programmas uzstādījumiem, kā arī galvenais ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 11 pamatvirziens, proti, „padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas”.

 

NOMINĀCIJAS:

2019. gada balva Rīgas arhitektūrā Par līdzsvaru starp privāto un publisko ārtelpu ekskluzīvā un inovatīvā mājokļu projektā
Daudzdzīvokļu ēka Kuģu ielā 28
Autoriem – arhitektiem Ventim Didrihsonam, Kasparam Laugam, Ivo Kalvelim, Līvai Bankai, Alisei Jēkabsonei; projekta vadītājam Andrim Gudiņam; ainavu arhitektiem Helēnai Gūtmanei, Mārim Bušam un ainavu tehniķei Rutai Tobiesai

ATZINĪBAS Par līdzsvaru starp privāto un publisko ārtelpu ekskluzīvā un inovatīvā mājokļu projektā Daudzdzīvokļu ēkas Kuģu ielā 28
Pasūtītājam: SIA “Klīversala RE”
Būvētājam: AS “LNK Industries”

 

Sabiedrības ATZINĪBA
Par Rīgas trauslākā mantojuma – koka ēkas – izglābšanu Torņakalna apbūvē
Mazstāvu dzīvokļu ēka Altonavas ielā 2
Pasūtītājam: SIA “RENAMS”

ATZINĪBA Par atbildīgu un kvalitatīvu ieguldījumu Rīgas vēsturiskā īres dzīvojamā fonda atjaunošanā
Dzīvojamā ēka Tallinas ielā 65
Projektētājam: SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.”
Pasūtītājam: SIA “Tallinas 65”
Būvētājam: SIA “AM Būvvadība”
Būvētājam: SIA ”PRO DEV”

ATZINĪBA Par jaunas mākslinieciskās kvalitātes ienešanu Rīgas centra perifērijā
Daudzdzīvokļu ēkas A. Čaka ielā 134
Projektētājam: SIA “SZK/Z”
Pasūtītājam: SIA “R. Evolution Properties”
Pasūtītājam: UAB “Litana ir Ko”,

ATZINĪBA Par dabiskās vides saglabāšanu, veicinot piejūras parka pieejamību un attīstību
Antropogēno slodzi mazinoša infrastruktūra dabas parkā “Piejūra”
Pasūtītājam: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam

ATZINĪBA Par nozīmīgu lielmēroga tehnisku risinājumu vides kvalitātes uzlabošanā ostas attīstības ietvaros
Vēja barjeras Rīgas brīvostā
Projektētājam: AS “Ceļuprojekts”
Pasūtītājam: Rīgas brīvostas pārvaldei

ATZINĪBA Par arhitektūras kvalitāti, kas sasniegta rūpniecības un noliktavu ēkā, – ierasti bezpersoniskā ēku tipā,
un par darba vides atbilstību universālā dizaina un vides pieejamības prasībām
Ražošanas ēkas ar biroja un noliktavas telpām Bukaišu ielā 1
Projektētājiem: “Dalius Z.Šarakauskas designing company”; SIA “Arhitektu birojs Ozola & Bula”; SIA “AD konsultācijas”
Pasūtītājam: SIA “Amalva Baltija”
Būvētājam: SIA “Velve”

ATZINĪBA Par kvalitatīva mājokļu kompleksa veidošanu Rīgas nomalē
Dzīvojamo un sabiedrisko ēku kompleksa Kupriču ielā 1a (pirmā kārta)
Projektētājam: SIA “Arhis Arhitekti”
Projektētājam: SIA “MARK Arhitekti”
Pasūtītājam: SIA “AFI Investments”
Būvētājam: SIA “Arčers”

ATZINĪBA Par teritorijas atdzīvināšanu, radot pieejamu mājokļu kvartālu
Daudzdzīvokļu ēku kvartāls ar tirdzniecības centru starp Bajāru, Tālivalža un Biķernieku ielu
Projektētājam: SIA “Tectum”
pasūtītājam un būvētājam: SIA “YIT Latvija”

ATZINĪBA Par ieguldījumu, kontekstuāli aizpildot Rīgas vēsturiskā centra pilsētas audumā un radot mūsdienīgu dzīvokļu kvalitāti
Daudzdzīvokļu ēku komplekss Jeruzalemes ielā 5 un Dzirnavu ielā 36
Projektētājiem: AS “Palast Architekts”; SIA “DR Arhitekti”
Pasūtītājam: SIA “J5”
Būvētājam: SIA “Selva Būve”

ATZINĪBA Par arhitektūras kvalitātes ienešanu Rīgas centra perifērijā un ieguldījumu bijušās rūpniecības teritorijas revitalizācijā,
kā arī par kompleksu arhitektoniskās vides risinājumu, respektējot universālā dizaina un vides pieejamības prasības
Biroju ēka Pērnavas ielā 83
Projektētājam: SIA “Zenico projekts”
Pasūtītājam: SIA “STARJT”
Būvētājam: SIA “ELMIKS”