Sēdes protokols 1. (84) 2015. gada 18. februārī

Sēdes protokols 2. (85) 2015. gada 15. aprīlī

Sēdes protokols 3. (86) 2015. gada 17. jūnijā

Sēdes protokols 4. (87) 2015. gada 2. septembrī

Sēdes protokols 5. (88) 2015. gada 23. septembrī

Sēdes protokols 6. (89) 2015. gada 7. oktobrī 

Sēdes protokols 7. (90) 2015. gada 28. oktobrī 

Sēdes protokols 8. (91) 2015. gada 9. decembrī