RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 15. oktobrī
Latvijas arhitektu savienība,
Rīgā Torņa ielā 11/15

10.[52.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: J. Dambis, E. Bērziņš, A. Cinis, A. Kronbergs, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Būvvalde: V. Brūzis;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Staša-Šaršūne;
Projektēšanas biroju pārstāvji: G. Legzdiņš, L. Lauberga, M. Lejnieks;
Pilsētas attīstības komiteja: G. Iesalnieks;
Plašsaziņas līdzekļi: M. Vilemsons – LETA, Z. Zablovska – BNS, A. Riekstiņa – Diena.

Sēdi vada: J. Dripe.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Eksporta ielas rekonstrukcija; tehniskais projekts
  Projektētājs: arhitektu birojs „Legzdiņš un partneri”;
  Pasūtītājs: Rīgas domes Satiksmes departaments.
 2. Rekonstruējamās ēkas fasāžu projekts meta stadijā un jaunceļamās ēkas
  apjoma un fasādes izmaiņu priekšlikums Mazā Nometņu ielā 34a.
  Projektētājs: „Lejnieku projektēšanas birojs”;
  Pasūtītājs: Andrejs Gorbs.

Kolēģijas lēmums:

1. Eksporta ielas rekonstrukcija; tehniskais projekts. 1.1.  Ņemot vērā, ka tramvaja līnijas sliežu ceļu rekonstrukcija Eksporta ielā tuvākajā laikā nav aktuāla, tad ielas rekonstrukcijas projektā perspektīvajai tramvaja trasei jāparedz vietu ielas pusē gar Daugavu, ņemot vērā analogu izvietojumu apstiprinātajos Andrejostas un Andrejsalas detālplānojuma projektos.
1.2. Tālākā projekta attīstības gaitā maksimāli saglabājami esošie koku stādījumi [alejas];
1.3. Ņemot vērā dažādos viedokļus attiecībā uz optimālāko variantu tramvaja trases izvietojumam ielas šķērsprofilā, lūgt Rīgas domes Satiksmes departamentu veikt tramvaja trases izvietojuma analīzi 11.novembra krastmalā un Eksporta ielā  posmā no 13. janvāra ielas līdz Pētersalas ielai, pieļaujot iespējamo apstiprinātās pilsētbūvniecības materiālu korekciju. 2. Rekonstruējamās ēkas fasāžu projekts meta stadijā [variants ar stūra akcentu] un jaunceļamās ēkas apjoma un fasādes izmaiņu priekšlikums Mazā Nometņu ielā 34a. 2.1. Attiecībā uz ēku apjomiem – to telpisko struktūru atzīmēt ka:
2.1.1. Nav iebildumu nojaucamo divstāvu koka ēku ielu stūrī aizvietot ar augstāku apjomu, jo augstāka ir blakusesošā apbūve gan gar Mazo Nometņu ielu, gan gar Pilsoņu ielu.
2.1.2. Lai arī apbūves noteikumi pieļauj ēkas apjoma augstuma gabarītu veidot izejot no ielas platuma, tomēr ne vienmēr izmantojams maksimāli pieļaujamais augstums - ielas apbūves telpiskajā struktūrā jaunajai apbūvei jāharmonē ar jau esošo apbūvi, it īpaši ja zemes gabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā [šajā gadījumā Āgenskalna vēsturiskajā daļā]. Stūra apjoms jāveido kontekstā ar blakusesošās ēkas apjomu [un tā jumta formu] Pilsoņu ielā, iezīmējot 3. stāva dzegu. Arī otrai ēkai kvartāla vidusdaļā jumta daļa jāveido zemāka – vizuāli saderīga ar esošo apjomu gar Mazo Nometņu ielu.
2.1.3. Piedāvātais stūra akcents kā apjoma elements ir pamatots.
2.2. Attiecībā uz arhitektūras risinājumu atzīmēt ka:
2.2.1. Ir pieņemamas atsauces uz vēsturisko, bet nav pieņemama piedāvātā formu valoda.
Jebkura pie ielas izvietota ēka aktīvi veido publisko ārtelpu, kas pieejama jebkuram, tādēļ tā veidojama atbilstoši šobrīd vispārpieņemtajai pilsētvides kvalitātes filozofijai, kur  kvalitatīva telpiska situācija vēsturiskā vidē ar tās raksturā iederīgu jaunbūvi tiek radīta ar mūsdienu formas, plaknes un līnijas izpratni.
2.2.2. Pārskatāmas apjoma un fasāžu struktūras un fasādes elementu proporcijas:
- apjoma dalījums pa horizontāli divās vienādās daļās ar atšķirīgiem fasādes risinājumiem, kas ir diskutabls;
- logailu un jumta izbūvju proporcijas, kas neatbilst Rīgas tradīcijai.
2.2.3. Pirmo divu stāvu apdarei nav izmantojams kokmateriāls - tas neatbilst loģiskai  celtnes tektonikai, kur  pamatstāvus veido smagākais būvmateriāls.
2.3. Attiecībā uz publiskās ārtelpas raksturu atzīmēt, ka stūra ēkas fasādes pirmā stāva pasīvais [ar nelielām logailām] risinājums nav gājēja vides kvalitātes rādītājs.
Pirmajā stāvā izvietotajai kafejnīcai/restorānam fasādē jāparedz lielāka stiklota virsma, jo aktivitātes ēkas iekšpusē  un uz ielas bagātina viena otru, bet iekštelpas izgaismojums diennakts tumšākajā laikā rada gājējam drošības izjūtu.

J. Dambis
E. Bērziņš
A. Cinis
A  Krobbergs
J. Dripe
R. Bula

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex