RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 21. maijā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

6.[48.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Sīlis, A.Cinis, J.Dripe;
Rīgas  pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Staša-Šaršūne;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : D. Šmits,  M. Švēde, E. Freimane, D. Brezinska, P. Venckovičs;
Pasūtītāju pārstāvji: J. Dauburs;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K. Iļjinska – „Dienas bizness”, M. Vilemsons – „LETA”, I. Martinsone – LAM.

Sēdi vada:  J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Apbūves augstuma analīze kvartālā starp Lāčplēša, Maskavas, Bārddziņu un Mazo Krasta ielu;
    Projektētājs: SIA „RDS Arhitekti”
    Pasūtītājs: AS „Grindeks”
  2. Piecu biroju ēku plānojuma koncepcija Kārļa Ulmaņa gatvē 115;
    Projektētājs: SIA „Vincents”
    Pasūtītājs: SIA „Dārzu pasaule”

Kolēģijas lēmums: 1. Apbūves augstuma analīze kvartālā starp Lāčplēša, Maskavas, Bārddziņu un Mazo Krasta ielu
[atkārtoti: skatīts 26.03.2009.]; 1.1. Atzīt, ka veiktā apbūves telpiskā analīze pierāda, ka augstbūvju izvietojums kvartālā starp Lāčplēša, Maskavas, Bārddziņu un Mazo Krasta ielu nav pieņemams ne tikai no juridiskā viedokļa [sakarā ar atrašanos apbūves aizsardzības teritorijā „Maskavas priekšpilsēta”, kur patlaban spēkā esošie Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz 5 stāvu apbūvi], bet nav pamatots arī no telpiskā viedokļa.
1.2. Pieņemt zināšanai, ka nozīmīgu telpisku akcentu izvietojumu šajā kvartālā  neparedz arī „Daugavas labā krasta telpiskās un plānojuma attīstības koncepcija”, ko pēc Pilsētas arhitekta biroja pasūtījuma izstrādā arhitektu birojs ‘’Kubs”.
1.3.  Apskatāmajā kvartālā, kur pilsētas teritorijas plānojums nosaka esošās apbūves aizsardzību, saglabājama  lokālā pilsētvides identitāte.
Iespējama lokālu akcentu izvietošana [nepārsniedzot 9 stāvu augstumu],  kas apjomu augstuma ziņā neizjauktu pieļaujamās 6 stāvu apbūves pilsētvides raksturu, izvietojot paaugstinātu apbūvi, piem., iekškvartāla telpā.
Lokālie akcenti analizējami no būtiskākajiem skatu punktiem apbūves aizsardzības teritorijā un papildus analizējami skatos no Krasta ielas[virzienā uz centru] kontekstā ar Vecrīgas silueta panorāmas - „torņu parādes” optimālās uztveres telpu.
Atgādināt, ka perimetrālās apbūves situācijā, līdzvērtīgu apbūves intensitāti var sasniegt ne tikai palielinot stāvu skaitu, bet izmantojot pieļaujamo apbūves blīvumu.
1.4. Uzteicama veiktās telpiskās analīzes  metode un kvalitāte, kas ir noteikts ieguldījums pilsētas telpiskās struktūras analīzē. 2.  Piecu biroju ēku plānojuma koncepcija Kārļa Ulmaņa gatvē 115; 2.1. Lai gan pēc arhitekta Meinharda fon Gerkāna [Vācija] idejas meta izstrādātā teritorijas attīstības koncepcija pēc plānojuma, telpiskā un arhitektūras risinājuma kvalitātes nav viennozīmīgi atbilstīga vietas pilsētbūvnieciskajam nozīmīgumam, atzīmēt ka arī šāda apbūves koncepcija ar tipveida apjoma tiražēšanu kā arī ar konkrētai vietai nepiesaistītu to izvietojumu, var pastāvēt.
2.2. Tālākajā projekta attīstības gaitā :
2.2.1. ja tiek saglabāta viena apbūves elementa tiražēšanas koncepcija,  tam jābūt perfektam proporcijās, detaļu dizainā un apdarē;
2.2.2. apjomu komplekss jārealizē pilnībā. Izņēmums var būt 1. kārta, ko veido trīs apjomi gar Kārļa Ulmaņa gatves un Jūrkalnes ielas krustojuma loku;
2.2.3. teritorijas identifikācijai un spējai orientēties tajā:
- ieteikt apstādījumu un labiekārtojuma projektu izstrādāt no racionālās apbūves paņēmiena atšķirīgā manierē,  t. sk. piem., paredzot lokālo reljefu;
- paredzēt atšķirīgu grafisko dizainu [krāsa u.c. elementi] biroju ēku zemes stāvos un publiskajā ārtelpā;
- pienesums telpiskajai koncepcijai būtu elegants prettrokšņu ekrāns – dizainēts arhitektūras elements;
2.2.4. teritorijas plānojumā iestrādājama skaidra gājēju un riteņbraucēju ceļu struktūra;
2.2.5. teritorijas attīstība balstāma ne tikai uz individuālo, bet arī uz sabiedrisko transportu.

J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Sīlis
A. Cinis
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex