RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 23. aprīlī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

5.[47.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:

Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Sīlis, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs;
Rīgas  pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I. Sirmā;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: D. Bērziņa, E. Raņķis, J. Kārkliņš u.c.
Pasūtītāju pārstāvji: I. Stepanovs;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – „Diena”, M. Vilemsons – „Leta”, Z. Zablovska – BNS.

Sēdi vada:  J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Detālplānojums zemes gabalam Hospitāļu ielā.
  Projektētājs: SIA „Damsijas”;
  Pasūtītājs: SIA „Rīgas namu aģentūra”.
 2. Nissan autosalona jaunbūve Kārļa Ulmaņa gatvē 71, attīstības priekšlikums.
  Projektētājs: SIA „VV Projekts”, arhitektu birojs „Salto” [Igaunija];
  Pasūtītājs: SIA „Motocentrs”.
 3. Biroju un dzīvojamo ēku komplekss Krišjāņa Barona ielā 54/58; attīstības priekšlikums.
  Projektētājs: SIA „K&J Partners”;
  Pasūtītājs: SIA „Centra remonts 2”.

Kolēģijas lēmums: 1. Detālplānojums zemes gabalam Hospitāļu ielā. 1.1. Atzīmēt, ka detālplānojuma atbilstība normatīvajiem dokumentiem rūpīgi izvērtējama.
1.2. Atzīt, ka detālplānojums zemes gabala Hospitāļu ielā attīstības priekšlikumam devis pozitīvu pienesumu  attiecībā uz projektējamās dzīvojamās ēkas izvietojamu izejot no esošās   apbūves nepieciešamās insolācijas nodrošināšanas, kā arī uz piekļūšanu zemes gabalam un teritorijas  apzaļumošanu.                              
1.3. Iebraucamā ceļa no Valdemāra ielas puses atzaru pie esošās dzīvojamās ēkas Valdemāra ielā  paredzēt  ārpus ielas sarkanajām līnijām. 2. Nissan autosalona jaunbūve  Kārļa Ulmaņa gatvē 71, attīstības priekšlikums. 2.1. Atzīt, ka igauņu arhitektu biroja izstrādātais autosalona projekta mets visumā akceptējams, pilnveidojot  to detaļās.
2.2. Pilsētplānošanas   pārvaldes un Būvvaldes ziņā atstājams:
-      noteikt Kārļa Ulmaņa gatves apbūves līnijas un prettrokšņu pasākumu veidu, atzīmējot ka no ielas telpas kvalitātes viedokļa vēlamā apbūves līnija – 9m,
-      noteikt vai panduss automašīnu eksponēšanai uzskatāms par būves daļu vai labiekārtojuma elementu.
2.3. Vietējās piebraucamās joslas realizācija izvērtējama no finansiālā un juridiskā viedokļa.
2.4. Koriģējama piebraukšana zemes gabalam no Mežotnes ielas puses. 3. Biroju un dzīvojamo ēku komplekss Krišjāņa Barona ielā 54/58; attīstības priekšlikums. 3.1. Atzīmēt, ka atklātā projektu metu konkursā uzvarējušais projekts, ievērtējot konkursa žūrijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 17. 09. 2008.g. sēdes ieteikumus guvis pozitīvu attīstību t. sk. attiecībā uz objekta  iekļaušanu pilsētvidē - apjomu izvietojumu iekšpagalmā un kvartālu šķērsojošās pasāžas kā publiskas ārtelpas izveidošanu.
3.2.  Lūgt Būvvaldi izvirzīt prasību pasāžas realizēšanai arī pārējos ar tās izveidošanu saistītos zemes gabalos kvartālā starp Krišjāņa Barona, Stabu, Marijas un Ģertrūdes ielām.
3.3. Projektējamās biroju ēkas Krišjāņa Barona ielas fasādes risinājums atstājams projekta autoru ziņā.
3.4. Atzīt, ka piedāvātais ēkas Ģertrūdes ielā 52 pretugunsmūri  nosedzošā  apjoma arhitektoniskais risinājums nav atbalstāms. Šī apjoma realizācija un tās termiņi atstājami objekta pasūtītāja ziņā.
Nolūkā sakārtot Krišjāņa Barona ielas ainavu dotajā kvartālā iespējams arī ēkas  Ģertrūdes ielā 52 pretugunsmūra arhitektoniska noformējuma variants.
3.5. Jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas Domes Pilsētas attīstības komitejā sagatavojami papildus iekškvartāla apbūves  pilsētbūvnieciskā un arhitektoniskā risinājuma vizualizācijas materiāli.

A. Kronbergs
J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Sīlis
A. Cinis
J. Dripe

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex