Šī gada 7. septembrī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē tika izskatīti divi jautājumi:

  • Lokālplānojuma projekts Zaķusalas ziemeļdaļas teritorijai (1.redakcija) un vizuālās ietekmes novērtējums;
  • Zaķusalas dienvidu daļas attīstītāja SIA „Zaķusala Estates” lūgums apspriest un konceptuāli atbalstīt pilsētbūvniecības konkursā uzvarējušo projektu (TE777) turpmākai plānošanai. (Projektu ar devīzi TE777 iespējams lejupielādēt šeit: Zakusala_TE777.zip).

Kolēģijas sēdē tika secināts, ka konceptuāli gan Zaķusalas ziemeļu daļas lokālplānojuma projekts, gan SIA „Zaķusala Estates” rīkotajā konkursā uzvarējušais projekts atbilst kolēģijas locekļu priekšstatiem par Zaķusalas teritorijas attīstību nākotnē. Ņemot vērā arī LVRTC plānus Zaķusalas torņa attīstībā par pievilcīgu tūrisma objektu ar panorāmas skatu laukumu un zinātnes centru minētās attīstības vīzijas un koncepti veidojās kā savstarpēji saistoši un viens otru papildina funkcionāli veidojot Zaķusalu par daudzveidīgu pilsētvidi.

Zaķusalas dzīvojamā kvartāla autoriem ieteikts turpināt darbu pie priekšlikuma apbūves struktūras kompozicionālajiem aspektiem, gan domājot par vērtībām no lietotāju gan attālākiem kvartāla uztveres skatu punktiem no Salu tilta un Daugavas labā krasta. Pamatota ir ūdensmalu iesaiste apbūves struktūrā, tajā pašā laikā kā riska faktors tika norādīti ūdensmalas attīstības ierobežojumi. Eksperti norāda, ka šādas idejas īstenošanai noteikti būs daudz šķēršļu no nesakārtoto likumu un normatīvu viedokļa, šis jautājums prasa papildus diskusiju lai apspriežu rezultātā iegūtu uzlabojumus, kā iespēju norādot atsevišķa likumprojekta izstrādi, lai nodrošinātu optimālu risinājuma īstenošanu ūdensmalās.

Zaķusalas biznesa centra plānoto būvju arhitektūras kompozīcijas ziņā pastāv pretrunīgi ekspertu ieteikumi autoriem un šaubas par pamatojumu dzīvokļus izvietot tornī. Tomēr kopumā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija atbalsta piedāvāto biznesa centra attīstības vīziju un lokālplānojuma risinājumus un, aicina autorus turpmākajā projekta īstenošanas posmā konceptuāli precizēt esošā un jaunā apjoma arhitektoniski māksliniecisko risinājumu.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex