Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar kompetentu žūriju – nozares ekspertiem – ir veikuši sākotnējo atlasi un novērtējumu objektiem, kas pretendēs uz 2016. gada balvu Rīgas arhitektūrā. Pirmajā žūrijas sēdē, kas norisinājās 16. jūnijā Rīgas pilsētas arhitekta birojā, no turpat 800 pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotajiem būvobjektiem Rīgā balvas dalībnieku reģistrā iekļāva 32 būves.

„Sadarbībā ar skates žūrijas ekspertiem esam izpildījuši pirmo uzdevumu – izvērtējot vairākus simtus dažādu aizvadītajā gadā ekspluatācijā nodotu objektu, tālākai vērtēšanai esam izvirzījuši 32 būves 10 kategorijās.  Šogad kopā ar žūrijas ekspertiem īpašu uzmanību pievērsīsim koka arhitektūrai un akcentēsim koka kā materiāla izmantošanu gan arhitektūrā, gan būvniecībā, gan dizainā. Papildus skatei izvirzītajiem objektiem, meklēsim un atzīmēsim arī pilsētvides sakārtošanas iniciatīvas un labos piemērus gan ēku un būvju, gan vides labiekārtošanas aspektos,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Šogad balvas pretendentu reģistrs ir iedalīts šādās kategorijās:

 • biroju ēkas;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas;
 • transporta infrastruktūra;
 • izglītības un zinātnes objekti;
 • kultūras objekti;
 • ostas, dzelzceļa un saistītā infrastruktūra;
 • parki un dārzi;
 • ražošanas iestādes;
 • tirdzniecības ēkas;
 • veselības aprūpes iestādes.

Ar informāciju par 2016. gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītajiem objektiem jeb dalībnieku reģistru iespējams iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta biroja vietnē: www.arhitekts.riga.lv (http://ejuz.lv/gadabalva2016). 2016. gada balvai izvirzītos objektus vērtēs kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir Zigmārs Jauja, Agnese Putna un Vilnis Šlars no Latvijas Arhitektu savienības, Maija Križmane, Mārtiņš Žvīgurs un Andris Veinbergs no Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes, Inga Langenfelde no Latvijas Ainavu arhitektu biedrības, Ilmārs Leikums, Artis Dzirkalis un Aldis Grasmanis no Latvijas Būvinženieru savienības, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes doktorande Antra Viļuma, kas izstrādā doktora darbu par tēmu “Koks Latvijas arhitektūrā”.

Balvai izvirzīto objektu izvērtēšana, žūrijas ekspertu komandai apmeklējot būves klātienes vizītēs, noritēs visas vasaras garumā. Kopā ar nozares ekspertiem tiks meklēti un vērtēti labākie piemēri pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, vēršot uzmanību uz būvju energoefektivitāti, vides pieejamību un universālā dizaina principu ievērošanu, vērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos. Objektu kvalitātei ir jāatbilst skates mērķim – veidot kvalitatīvu pilsētvidi un arhitektūru Rīgā

Skates dalībniekus – būves un to autorus – varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, vietējo pašvaldību un valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona – jaunā projekta autors, īpašnieks, attīstītājs, pārvaldītājs un lietotājs. Kritēriji būvju iekļaušanai skates dalībnieku sarakstā bija: fakts, ka tās nodotas ekspluatācijā 2015. gadā un to nozīme pilsētvides kvalitātes un pilsētas arhitektūras kvalitātes nodrošināšanā.

Skati „Gada balva Rīgas arhitektūrā” organizē pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem – biedrībām – Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un Latvijas Ainavu arhitektu biedrības. Tā notiek vairākos posmos:

 • būvju izvirzīšana skatei un skates dalībnieku reģistra veidošana;
 • skates dalībnieku vērtēšana un balvas pretendentu atlase;
 • balvas pretendentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par galvenās balvas un atzinību ieguvējiem;
 • arhitektūras sasniegumu prezentācija un 2016. gada balvas Rīgas arhitektūrā pasniegšana.

Atbilstoši tradīcijai Gada balva Rīgas arhitektūrā tiek pasniegta oktobra pirmajā pirmdienā – Pasaules Arhitektūras dienā, kas šogad tiks atzīmēta 3. oktobrī. Plānots, ka tradicionāli balva tiks pasniegta iepriekšējā gadā par labāko atzītajā būvē – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Aizvadītajā gadā balva „Par vīziju un ambīcijām izaicināt priekšstatus un tradīcijas Rīgas arhitektūrā, īstenojot nacionālas nozīmes objektu” tika piešķirta arhitektam Gunāram Birkertam, sadarbojoties ar arhitektiem Modri Ģelzi, Mārci Mežuli, Sandru Laganovsku, Daini Šmitu.

Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, jaunāko objektu skate tiek organizēta kopš 2006. gada. Tās mērķis – rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to vairojot sabiedrības izpratni un līdzdalību un veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūrā.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex