Šī gada 25. maijā RPAB kolēģijas sēdē norisinājās diskusija par Rail Baltica Rīgas pasažieru stacijas metu konkursa nolikumu un arhitektūras programmas projektu. Valsts SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” sola visus neskaidros jautājumus konkursa nolikuma un programmas sakarā pilnveidot līdz jūlija sākumam. Kolēģijas locekļi pauda bažas par salīdzinoši īso priekšlikumu sagatavošanas termiņu (šobrīd plānots 4 mēneši) tik vērienīgam projekta, par plānoto žūrijas sastāvu, vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvaru, kā arī nolikuma kvalitāti. Šobrīd izskatās, ka vēl ir daudz tehnisku, tiesisku un procesuālu jautājumu, kas projekta attīstītājiem būs jāatrisina, lai projekts ar izpratni tiktu uztverts no profesionālās sabiedrības un, realizēts veiksmīgi un atbilstoši iepriekš uzstādītajām ambīcijām, laika un budžetam.

Ir jānovērš pastāvošie kvalitātes kontroles, ideju pārmantojamības un īstenošanas riski. Projekta virzītāji norāda, ka attiecībā uz dzelzceļu un stacijas teritoriju, METu konkursā iegūtais risinājums būs tieši tas, kas tiks nodots projektētājiem (Design&Build).

Viens no kolēģijas ieteikumiem ir rast iespēju METu konkursa rīkošanai divās kārtās, sakarā ar pašreiz pastāvošo nenoteiktību attiecībā uz konkursa tehnsikajām prasībām. Pastāv šaubas par to, vai žūrija spēs vienoties par labāko metu vienā kārtā. Tiek norādīts, ka papildus laika ieguldīšana padziļinātākā METu vērtēšanā varētu mazināt projekta īstenošanas termiņa, kvalitātes un izmaksu riskus.

Pastāv neskaidrība attiecībā uz metu konkursa risinājumiem ārpus dzelzceļa infrastruktūras robežām, tas ir ielas (13.janvāra iela un 11.novembra krastmala) un ielu apstādījumi, velojoslas, gājēju savienojumi, sabiedriskā transporta maršruti un cita infrastruktūra dzelzceļa mezgla pieejamības un vides kvalitātes pilnveidošanai. 

Kā plānots īstenot projekta caurspīdīguma principu visā tā īstenošanas gaitā, vai plānots pielietot Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) sistēmas?

Kopumā kolēģijas sēdē projekta attīstītājam tika ieteikts izvērtēt plānotā METu konkursa termiņu, žūrijas sastāva un nolikuma radītos riskus, veicināt caurspīdīgumu un tiekties uz rezultātu, kas ilgtermiņā nāks par labu gan projekta pasūtītājam, gan pilsētai.              

Prezentācja ir atrodama šeit

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex