Pēc Rīgas pilsētas arhitekta biroja iniciatīvas 2009. gada 13. novembrī – dienu pirms Rīgas pilsētas arhitekta (1879–1915) Reinholda Georga Šmēlinga 169. dzimšanas dienas (1840.14XI—1917.17.X) – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā pirmo reizi notika „Šmēlinga sarunas”. Ar to tika iedibināta jauna tradīcija Latvijas galvaspilsētas arhitektūras dzīvē – ik gadu kādā no R. G. Šmēlinga projektētajām sabiedriskajām ēkām organizēt arhitektūras jomas profesionāļu un interesentu tikšanos. Nākošajos divos gados sarunām bija dažādas ievirzes, kopumā iezīmējot ar Rīgas arhitektūras attīstību saistītu pārdomu un ideju lauku. Pētījumu un pārdomu atziņās ar sarunu dalībniekiem Latvijas Ugunsdzēsības muzejā Hanzas ielā un R. G. Šmēlinga dzīvoklī Dzirnavu ielā dalījās Prof. Jānis Krastiņš – par R. G. Šmēlinga mantojumu un mainīgo modernisma ideālu atspoguļojumu Brīvības ielā, Dr. Daina Lāce – par pirmo Rīgas pilsētas arhitektu Johanu Danielu Felsko (1813–1902), arhitekts Visvaldis Sarma – par eklektismu kā stilu un neizbēgamību, mākslas vēsturniece Vita Banga – arhitekta Haralda Jūliusa Boses (1812–1894) mantojumu un arhitekte Liesma Markova – par Rīgas biržas ēkas pārveidošanu par mākslas muzeju.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex