Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Jūs esat aizliedzis saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīcē. Šo lēmumu var mainīt.

Jūs esat atļāvis saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīcē. Šo lēmumu var mainīt.

RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 11. oktobrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

14.[25.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A.Sīlis, P. Strancis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, M. Gailis, J. Domburs, M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : D. Zalāne, A.Roķis, A.Jansone, T.Tovstuļaks;
Pasūtītāju pārstāvji: A.Čiževskis, I.Stepanovs, A. Molders;
Plašsaziņas līdzekļi: K.Iļjinska – BNS, I. Martinsone - LAM, A.Riekstiņa – Diena; Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā [skiču projekts] - atkārtoti
    Tirdzniecības un biroju komplekss Grostonas ielā, 1
    Pasūtītāji: SIA „Kates centrs” un SIA „Irbis A”
    Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”;

Kolēģijas lēmums: 1. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā [skiču projekts] – atkārtoti.
1.1. Atzīmēt, ka projekta priekšlikuma arhitektoniski telpiskā kompozīcija ieguvusi pozitīvu attīstību atbilstoši kolēģijas 25.01.2007 sēdes lēmumam – variēti apjomu augstumi un fasāžu risinājumi atbilstoši katra apjoma konkrētai funkcijai;
1.2. Tālākā projekta attīstībā:
1.2.1. pilnveidojams ēku pirmo stāvu arhitektoniskais risinājums, t.sk. izvērtējot garāžu apjomu daļās pielietoto vertikālo elementu robusto raksturu;
1.2.2. meklējami arhitektūras detaļu elementi pārejai no ēku apjomu apaļās formas uz jauno „lāses” formu un jaunās formas pilnveidošana, lai likvidētu radikālo kontrastu ar atšķirīgo apaļās formas estētiku;
1.3. Pilnveidojama publiskās ārtelpas kvalitāte, ievērtējot tai skaitā, ka pasākumu laikā arēnā „Rīga” un olimpiskajā sporta centrā kvartāla teritoriju var aptvert intensīvas gājēju un auto transporta plūsmas [biroju „Nams”, „Arhis” un „8am” izstrādātajā visa Skanstes ielas rajona skicē Grostonas iela plānota kā gājēju koncentrācijas iela – bulvāris]:
1.3.1. pārskatāms pagalma zonējums un plānojuma struktūra, veidojot racionālu ceļu izvietojumu, atdalot iekšējā tranzīta ceļus, panākot prioritāti gājējam un integrējot pagalmu pieguļošo teritoriju plānojuma struktūrās [apbūves gabals ar sabiedrisku ēku ZA daļā];
1.3.2. pilnveidojams pagalma telpiskais modelis, panākot intimitātes – privātas telpas izjūtu, izvērtējot „ekrānu” veidošanu pret apkārtējām ielām un ņemot vērā 3 stāvu garāžu apjomu nesaderību ar bērnu rotaļu laukumu konkrēti un iekšpagalma vidi kopumā;
1.3.3. ievērtējams mazo arhitektūras formu, tēlniecības un dizaina elementu pielietojums;
1.3.4. izstrādājama Sporta un Grostonas ielas stūra [pašreiz DUS teritorija] telpiskās attīstības koncepcija;
1.4. Koriģēto skiču projektu izskatīt Būvvaldes padomes sēdē;
1.5. Atzīmēt kolēģijas padomnieka J.Krastiņa īpašo viedokli, ka pilsētas teritorijas plānojuma līdz 14 stāviem pieļautā apbūve apskatāmajā teritorijā, kontekstā ar blakusesošajiem RVC perimetrālās apbūves kvartāliem, nav pilsētbūvnieciski pamatots risinājums;
1.6. Lūgt pilsētas attīstības departamentu uzņemties likumdošanas iniciatīvu, virzot jautājumu par grozījumiem aizsargjoslu likumā attiecībā uz iespēju iebūvēt DUS ēku apjomos.

E. Bērziņš
A. Sīlis
P. Strancis
J. Dripe