Kolēģi arhitekti, projektu attīstītāji un arhitektūras fani!

Pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību aicina uz semināru/ diskusiju par arhitektūras konkursu praksi Rīgā.

Norises vieta un laiks: 2015. gada 20. oktobris plkst. 15.00 -17.00, Latvijas Arhitektu savienībā, Torņa iela 11, Rīgā.

Programma:

15:00 – 15:40 pētījuma „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā 1991–2013” prezentācija – autors Mgr. Arch. Linda Leitāne-Šmīdberga;

15:40 – 16.00 Latvijas Arhitektu savienības (LAS) pārstāvju prezentācija par konkursu praksi;

16:00 – 17:00 diskusija.

Anotācija:

Pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 2015. gada martā pasūtīja daļēji publiskojamu pētījumu „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā 1991–2013” Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studentei Lindai Leitānei-Šmīdbergai. Pētījums izstrādāts, pamatojoties uz Lindas promocijas darba „Arhitektūras konkursi Latvijā 1859–2013” iestrādnēm.

Pētījums paredzēja izveidot brīvi pieejamu datubāzi, sniegt priekšlikumus konkursu prakses regulējumam Rīgā, kā arī veikt arhitektu aptauju. Pētījumā apskatāmā teritorija ietvēra Rīgas pilsētu, atsevišķi izdalot UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu – Rīgas vēsturisko centru. Pētījumā paredzētās datubāzes struktūras pamatelements ir t.s. konkursa pase, kurā iekļauta vizuāla un tekstuāla informācija par konkursu pasūtītājiem un organizētājiem, konkursa veidiem, konkursa projektu autoriem un norādēm uz publikācijām globālajā tīmeklī un drukātajos medijos.

Arhitektu aptauja iekļāva jautājumus par arhitektu motivācijas un dalības aspektiem, iesaistoties arhitektūras konkursos; arhitektu attieksmi par konkursu prakses organizēšanas kārtību un regulējumu; LAS iesaisti konkursu prakses organizēšanā; ieteikumus konkursu prakses uzlabošanai. Aptaujas rezultāti tiks prezentēti seminārā.

Sadarbībā ar LAS pārstāvjiem prezentācijā tiks akcentēti jautājumi par konkursu praksi:

-      LAS iesaiste konkursu organizēšanā;

-      LAS konkursu komisija;

-      LAS „Latvijas Arhitektu savienības konkursu labas prakses nolikums. Rekomendācijas“ (http://ej.uz/labaprakse);

-      LAS sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Ar cieņu,

Gunta Grikmane

Latvijas Arhitektu savienības Padomes priekšsēdētāja

un

Gvido Princis
RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
Direktors – Rīgas pilsētas arhitekts