Rīgas arhitekts

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI:

 • 9:50 Zināšanu ekonomika pilsētvidē Knowledge economy and the city

  Willem van Winden

  Willem van Winden

  Pilsētas zināšnu ekonomikas laikmetā: Nevienlīdzīgā cīņaCities in the knowledge economy: Fighting new divides


  Lasi vairāk Read more

  Daunis Auers

  Daunis Auers

  Vai Rīga spēj kļūt par zināšanu pilsētu?Can Riga become a knowledge city?


  Lasi vairāk Read more
 • 11:15 Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra Knowledge economy and public infrastructure

  Frank Werner

  Frank Werner

  Akadēmiskie ciemati un pilsēta: Pilsētvides veidošana zināšanu sabiedrībaiCampus and the city: Urban design for the knowledge society


  Lasi vairāk Read more

  Niklāvs Paegle

  Niklāvs Paegle

  Nākotnes universitātes un pagātnes pilsētasUniversities of the future, cities of the past


  Lasi vairāk Read more

  Ilze Paklone

  Ilze Paklone

  Pārdaugavas zināšanu teritorija: Izglītības resursu attīstības modeļiThe knowledge area of Pardaugava: Models of the knowledge resource development


  Lasi vairāk Read more
 • 13:30 Pārvaldība un zināšanu telpas veidošanaGovernance and co-creation of knowledge places

  Agrita Kiopa

  Agrita Kiopa

  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāres vietniece augstākās izglītības un zinātnes jomāDeputy State Secretary Director for Higher Education and Research Ministry of Education and Science of Latvia  Artūrs Caune

  Artūrs Caune

  AS RB RAIL Projekta vadītājs-koordinators.AS RB RAIL Project Manager  Toms Baumanis

  Toms Baumanis

  Rīgas Stradiņa universitātes attīstības prorektorsRigas Stradins University Vice-Rector for Development  Artūrs Zeps

  Artūrs Zeps

  Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors Rigas Technical university Vice-Rector for Development  Dr. Willem van Winden

  Willem van Winden

  Profesors Amsterdamas Tehniskajā UniversitātēProfessor at Amsterdam University of Applied Sciences  Viesturs Celmiņš

  Viesturs Celmiņš

  Diskusijas moderators Chair of the panel


 • 15:00 No zināšanu telpas uz zināšanu vietu From knowledge spaces to knowledge places

  Viesturs Celmiņš

  Viesturs Celmiņš

  ZINĀŠANU TERITORIJAS KĀ PILSĒTU ATTĪSTĪBAS INSTRUMENTS KNOWLEDGE TERRITORIES AS AN INSTRUMENT OF URBAN DEVELOPMENT


  Lasi vairāk Read more

  Laura Dimitrejeva

  Laura Dimitrejeva

  Mūkusala+: Scenāriji un priekšlikumiScenarios & proposals for Mukusala+


  Lasi vairāk Read more

  Mārtiņs Enģelis

  Mārtiņs Enģelis

  Pārdaugava. Tūrisms. Vietas huligānisms.Pardaugava. Tourism. Place bullying.


  Lasi vairāk Read more