• Pilnvarošanas Teorija Theory of Empowerment

  Mūsdienās ikvienam nozares profesionālim ir skaidra sabiedrības iesaistes nozīme projekta veiksmīgai īstenošanai, tomēr ne vienmēr ir skaidras atbildes uz jautājumiem: Kurš, kādos gadījumos un cik lielā mērā ir jāiesaista, lai nodrošinātu projekta izdošanos. Šajā sadaļā dzirdēsim teorētisku modeļu un referentu profesionālās pieredzes apkopojumu pilnvērtīgai un konstruktīvai sabiedrības iesaistei.

  Jurrian Arnold [urbānists]

  Jurrian Arnold

  Vietu radīšana un iespējošana Empowerment and design practice


  Lasi vairāk Read more

  Jorge Lobos [arhitekts]

  Jorge Lobos

  Spēcinoša saskarsme: Apļveida mikroekonomikas veidošana mikrorajona klimatam Empowering Interfaces: Designing circular economy as microclimate for microrayon


  Lasi vairāk Read more
 • Kopīgi veidota attīstība Grassroots Development

  Sadaļa veltīta aizvadītajā gadā redzamākajiem sabiedriskā aktīvisma labās prakses piemēriem tepat Rīgā – apskatīsim festivāla “Komēta” ideju un tās īstenošanu Daugavgrīvas cietoksnī un analizēsim Sarkandaugavas apkaimes gūto pieredzi veidojot jauniešu iesaistes rokasgrāmatas. Vērtējot Rīgas veiksmīgākos sabiedrības iesaistes piemērus nedaudz atkāpsimies, lai kopskatā iepazītos ar dažādām sabiedrības iesaistes metodēm un to atbilstību katrai situācijai.

  Justīne Panteļējeva

  Justīne Panteļējeva

  Jauniešu iesaiste ilgtspējīgā pilsētas plānošanā - projekta “Green Manual for Youth Space” piemērs Sarkandaugavā Youth engagement for a lasting city planning - The case study of “Green Manual for Youth Space” project in Sarkandaugava


  Lasi vairāk Read more

  Karolina Drabik

  Karolina Drabik

  Bolderaja Group’s vision of Daugavgriva fortress Achieving More Robust Regulations Using Public Engagement


  Lasi vairāk Read more

  Sandra Jakušonoka

  Sandra Jakušonoka

  Bolderājas grupas vīzija Daugavgrīvas cietokšņa attīstībai Bolderaja Group’s vision of Daugavgriva fortress


  Lasi vairāk Read more
 • Mainīgas sabiedrības nākotnes scenāriji Possible Futures for Changing Society

  Dāņu Mākslas akadēmijas studenti prezentēs savu svešinieka skatu no malas, jeb studiju projektus par Rīgas dzīvojamo rajonu iespējamo attīstību sarūkošas populācijas, enerģētiskas izaicinājumu un tukšo Rīgas namu kontekstā. Iespējamās nākotnes atklāj gan Padomju rūpnieciskā mantojuma alternatīvu lietojumu sociālās funkcijas stiprināšanai mikrorajonos, gan tukšo Rīgas namu dažādās izmantošanas iespējas.

  Dr. Deane Alan Simpson

  Dr. Deane Alan Simpson

  Mikrorajona nākotnes Mikrorajon futures


  Lasi vairāk Read more

  Līva Kreislere

  Līva Kreislere

  Re-Occupy Riga – Plānošana tukšā pilsētā novecojošai sabiedrībai Re-Occupy Riga – planning for an ageing society in a vacant city


  Lasi vairāk Read more

  Tamāra Kalantajevska

  Tamāra Kalantajevska

  Māja šķērsgriezumā Home Deconstructed


  Lasi vairāk Read more
 • PārliecināšanaPersuasion

  Stratēģiskas attīstības stūrakmens ir visu ieinteresēto pušu vienošanās par kopīgi izvēlētu nākotnes vīziju, tādēļ īpaši svarīga ir atvērta ideju komunikācija un spēja pārliecināt par izvēlēto risinājumu atbilstību mērķim. Šajā sadaļā runāsim par dažādiem veidiem kā pārliecināt – sākot ar māksliniecisku vizualizāciju nozīmi komunikācijā līdz pat veidiem, kā pašu pilsētvidi izmantot pozitīvu ieradumu veicināšanai.

  Oto Ozols

  OTO OZOLS

  "Pirms-Pēc" ilustrācijas ka mīmi, kuri maina pilsētvides attīsstību "Before & After" mimes and how they change the city


  Lasi vairāk Read more

  Dr. Agnis Stibe

  DR. AGNIS STIBE

  Pārliecinošas pilsētvides rūpēsies par sabiedrības labklājību Persuasive city will take care of well-being of public


  Lasi vairāk Read more