Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība”

 • Egons Bērziņš
 • Jānis Dripe
 • Andris Kronbergs
 • Gints Sūna
 • Vilnis Šlars

Biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība”

 • Raimonds Eizenšmits
 • Ilmārs Leikums

Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde

 • Juris Dambis

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

 • Ilze Purmale

Rīgas pilsētas būvvalde

 • Lolita Sarma
 • Viesturs Brūzis  – jautājumos, kas skar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonu vai attiecas uz objektiem, kas iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas apbūves aizsardzības teritorijās.

Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija”

 • Sabīne Skudra

Biedrība “Urban Institute”

 • Helēna Gūtmane

Biedrība “ICOMOS Latvija”

 • Jānis Krastiņš

Biedrība “Apvienība “Pilsēta cilvēkiem””

 • Oto Ozols

Biedrība “Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija”

 • Juris Monvīds Skalbergs

Biedrība “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”

 • Andis Kublačovs

Biedrība “Latvijas Dizaineru savienība”

 • Andrejs Broks